ปักหมุด

• กำหนดการ TCAS64
• สรุป TCAS64
​​• รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET 
​​• ตารางสอบ O-NET 
• รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT
• ตารางสอบ GAT/PAT
• รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ วิชาสามัญ
• ตารางสอบ วิชาสามัญ
​​• กสพท 64 กำหนดการ จำนวนรับ และหลักเกณฑ์การคิดคะแนน
​​• โปรแกรมค้นหาโครงการ TCAS/รับตรง 
• บูสต์คะแนนสอบติด พิชิต TCAS กับ BOOTSUP
• โปรแกรมสร้าง Portfolio
ไม่รู้จะเรียนอะไรดี ค้นหาตัวเองที่นี่
รีวิวคณะสาขา ละเอียดที่สุด เลือกอนาคตคุณที่นี่

 

รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.50

บัญชี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9.20

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.50

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.40

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.00

โควตา / รับตรง

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564

แอดมิชชัน