ข่าว/บทความไอที

Facebook เตรียมนำแว่นตา AR มาใช้แทนสมาร์ทโฟน ในปี 2022

ปัจจุบันเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR(Virtual Reality) ในปี 2016 ทั่วโลกมีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นถึง 30% ด้วยมูลค่ารายได้ทั้ง 2 เทคโนโลยีราว 1.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ...

จากการประชุม F8 ล่าสุด นี่คือ "4 สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ว่า Facebook กำลังจะก้าวไปทิศทางไหน"

อย่างที่เรารู้กันว่า Facebook คือสื่อออนไลน์สมัยใหม่ที่เราใช้กันมากและบ่อยที่สุดในยุคนี้ เพราะความหลากหลายและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ Mark Zuckerberg ขยันนำเสนอและเพิ่มเติมให้ Facebook อยู่ตลอด ทำให้เราไม่เบื่อและยังคงใช้มันอยู่เรื่อยๆ ...

อาชีพไอที

"นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ" พัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นตามความต้องการของคุณ

นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล ...

"นักเขียนโปรแกรม" อาชีพที่โลกดิจิทัลต้องร้องขอ!!!

สำหรับสายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Compu...

ทุกระบบเครือข่าย "ต้องให้เราดูแล"

อาชีพ "ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ...